Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Przyjazna rekrutacja
PL | EN | DE

pracodawca / prowadzenie kadr i płac

Usługa prowadzenia kadr i płac przez firmy zewnętrzne staje się coraz bardziej popularna. W jej ramach oferujemy:

KADRY:
 • Sporządzanie dokumentów kształtujących stosunek pracy, a w szczególności umów o pracę, zmian umowy, wypowiedzeń, a także świadectw pracy,
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami i indywidualnymi wymogami klienta,
 • Ewidencja nieobecności pracowników,
 • Organizowanie wstępnych i okresowych badań lekarskich,
 • Organizowanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP.
Inne czynności związane z obsługą kadrową:
 • Bieżące doradztwo na temat form zatrudnienia, rodzajów umów o pracę i wszelkich spraw związanych z zatrudnieniem,
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi i wychowawczymi, bezpłatnymi i dodatkowymi, w tym: ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych,
 • Pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
 • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie.
PŁACE
 • Stworzenie bazy danych płacowych pracowników klienta,
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników, przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, sporządzanie odcinków płacowych,
 • Rozliczenia z ZUS: sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • Rozliczenia z US: rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Inne czynności związane z wynagrodzeniami:
 • Przygotowywanie informacji o wynagrodzeniach niezbędnych do sporządzenia zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników i wystawianie tych zaświadczeń,
 • Przygotowywanie ustalonych w umowie raportów i zestawień płacowych przydatnych w bieżącym zarządzaniu firmą,
 • Pomoc podczas inspekcji i kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych, a w szczególności przy sporządzaniu wyjaśnień, odpowiedzi, odwołań itd.
 • Ponoszenie odpowiedzialności przed klientem w zakresie prawidłowości sporządzania list płac klienta, naliczania i pobierania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy i naliczania innych składników,
 • Przechowywanie dokumentacji płacowej klienta w miejscu bezpiecznym, strzeżonym, zapewniającym jej poufność lub organizacja takiego miejsca w siedzibie klienta lub w innym wskazanym przez niego miejscu.
Zakres świadczonych usług jest każdorazowo ustalany z Klientem i dostosowywany do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Czym się wyróżniamy

WIEDZA
Posiadamy aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy, kształtowania relacji pracodawca-pracownik, nowoczesnych systemów i metod rozwoju zasobów ludzkich w firmach.
DOŚWIADCZENIE
Dzielimy się z naszymi Klientami wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie zarządzania działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach.
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA
Działamy sprawnie i skutecznie, oferując naszym Klientom praktyczne rozwiązania, efektywne i sprawdzone metody działania oraz ich bezpieczeństwo.
WARTOŚCI I STANDARDY
Wyznaczamy sobie wysokie standardy jakości usług, kierujemy się wartościami etyki biznesowej, takimi jak: dobro klienta, rzetelność i zaufanie.
IDEA HR Group
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

(dawniej IDEA HR Doradztwo Personalne,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
NIP 599 316 98 69
Regon: 081193295
KRS: 0000656410
Nr agencji zatrudnienia: 10618
Biuro Gorzów Wielkopolski
ul. Borowskiego 2a-3
66-400 Gorzów Wlkp.
gorzow@ideahr.com.pl
tel. 95 73 505 54
Biuro Szczecin
ul. Wojska Polskiego 184c
71-256 Szczecin
szczecin@ideahr.com.pl
tel. 789 014 634
Biuro Zielona Góra
ul. Sulechowska 4a
65-119 Zielona Góra
zielonagora@ideahr.com.pl
tel. 790 355 003
All Rights Reserved © 2018 IDEA HR
Designed by hubertw.com